Bhavishya Pvt. ITI Guhala
9413434160
bhavishayaiti@gmail.com
Bhavishya Pvt. ITI Guhala

Electrical Consumption

Electrical Energy Consumption per student per month
S. No. Month Consumption (per month per student)
1