Bhavishya Pvt. ITI Guhala
9413434160
bhavishayaiti@gmail.com
Bhavishya Pvt. ITI Guhala

Raw Material Consumption

Raw material consumption per student per month
S. No. Year Trade Consumption (per month per trainee)
1      
2